تلاوت

آیات ابتدایی سوره حاقه محمد عبدالعزیز حصان

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 106 times, 1 visits today)