تلاوت

آیه 21-29 سوره احزاب استاد غلوش

سوره : احزاب

آیه: 21-29

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * بیات * چهارگاه * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 87 times, 1 visits today)