تلاوت

آیه 156 سوره بقره استاد کامل یوسف

سوره : بقره

آیه: 156

استاد : کامل یوسف

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 312 times, 1 visits today)