تلاوت

آیه 28-29 سوره فتح استاد کامل یوسف

سوره : فتح

آیه: 28-29

استاد : کامل یوسف

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 101 times, 1 visits today)