تلاوت

آیه 28-29 سوره فتح استاد کامل یوسف

سوره : فتح

آیه: 28-29

استاد : کامل یوسف

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 55 times, 1 visits today)