تلاوت

آیه 13-21 سوره اسراء استاد کامل یوسف

سوره : اسراء

آیه: 13-21

استاد : کامل یوسف

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)