تلاوت

آیه 13-21 سوره اسراء استاد کامل یوسف

سوره : اسراء

آیه: 13-21

استاد : کامل یوسف

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 65 times, 1 visits today)