تلاوت

آیه 143 سوره بقره استاد کامل یوسف

سوره : بقره

آیه: 143

استاد : کامل یوسف

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 41 times, 1 visits today)