تلاوت

آیه 144-148 سوره بقره استاد کامل یوسف

سوره : بقره

آیه: 144-148

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا * حجاز)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 42 times, 1 visits today)