تلاوت

آیه 149-150 سوره بقره استاد کامل یوسف

سوره : بقره

آیه: 149-150

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (نهاوند * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 149 times, 1 visits today)