تلاوت

مقطع تلاوت جدید سوره ابراهیم استاد محمود شحات

سوره : ابراهیم

آیه : 33-34

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)