تلاوت

تلاوت سوره علق استاد محمد لیثی

سوره : علق

آیه : تمام سوره

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 27 times, 1 visits today)