تلاوت

آیه 30-33 سوره احزاب استاد لیثی

سوره : احزاب

آیه : 30-33

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 56 times, 1 visits today)