تلاوت

آیه 30-33 سوره احزاب استاد لیثی

سوره : احزاب

آیه : 30-33

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 24 times, 1 visits today)