تلاوت

آیه 100 سوره نسا استاد محمود شحات

سوره : نساء

آیه : 100

استاد : محمود شحات

مقام : حجاز

آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
(Visited 2 times, 1 visits today)