تلاوت

آیات ابتدایی سوره صف استاد لیثی

سوره : صف

آیه : 1-4

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 7 times, 1 visits today)