تلاوت

آیات ابتدایی سوره صف استاد لیثی

سوره : صف

آیه : 1-4

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 58 times, 1 visits today)