تلاوت

آیه 120 سوره هود حامد شاکرنژاد

سوره : هود

آیه : 120

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 52 times, 1 visits today)