تلاوت

آیه 85-86 سوره نسا استاد محمد لیثی

سوره : نساء

آیه : 85-86

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 21 times, 1 visits today)