تلاوت

آیه 13-18 سوره لقمان استاد متولی عبدالعال

سوره : لقمان

آیه: 13-18

استاد : متولی عبدالعال

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 37 times, 1 visits today)