تلاوت

آیه 116-122 سوره طه استاد محمد لیثی

سوره : طه

آیه : 116-122

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 24 times, 1 visits today)