تلاوت

آیه 1-11 سوره صافات استاد محمد لیثی

سوره : صافات

آیه : 1-11

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 26 times, 1 visits today)