تلاوت

آیه 1-11 سوره صافات استاد محمد لیثی

سوره : صافات

آیه : 1-11

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 3 times, 1 visits today)