تلاوت

تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی

سوره : زمر و غافر

آیه : (73-75) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 10 times, 1 visits today)