تلاوت

تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی

سوره : زمر و غافر

آیه : (73-75) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 67 times, 1 visits today)