تلاوت

آیه 95-96 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : یوسف

آیه : 95-96

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 5 times, 1 visits today)