تلاوت

آیه 95-96 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : یوسف

آیه : 95-96

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 42 times, 1 visits today)