تلاوت

آیه 195-200 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 195-200

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * صبا * حجاز)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 39 times, 1 visits today)