تلاوت

آیه 42-43 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 42-43

استاد : محمد لیثی

مقام : نهاوند

آیه 36-38 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 81 سوره نسا استاد محمد لیثی
(Visited 24 times, 1 visits today)