تلاوت

آیه 36 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 36

استاد : محمد لیثی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 43 times, 1 visits today)