تلاوت

آیه 43-44 سوره احزاب استاد محمود رمضان

سوره : احزاب

آیه: 43-44

استاد : محمود رمضان

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 70 times, 1 visits today)