تلاوت

تلاوت سوزناک سوره طارق استاد محمد رفعت

سوره : طارق

آیه: تمام سوره

استاد : محمد رفعت

مقام : ترکیب بیات و صبا

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 9 times, 1 visits today)