تلاوت

آیه 54-58 سوره مریم استاد محمد لیثی

سوره : مریم

آیه : 54-58

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 7 times, 1 visits today)