تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و آیات ابتدایی سوره ق استاد لیثی

سوره : حجرات – ق

آیه : (18) – (1-11)

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)