تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و آیات ابتدایی سوره ق استاد لیثی

سوره : حجرات – ق

آیه : (18) – (1-11)

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 35 times, 1 visits today)