تلاوت

آیه 27-35 سوره مریم استاد محمد لیثی

سوره : مریم

آیه : 27-35

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 44 times, 1 visits today)