تلاوت

آیه 116 سوره مائده استاد محمد لیثی

سوره : مائده

آیه : 116

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 172 times, 1 visits today)