تلاوت

آیه 116 سوره مائده استاد محمد لیثی

سوره : مائده

آیه : 116

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)