تلاوت

آیه 76-83 سوره یس استاد محمد لیثی

سوره : یس

آیه : 76-83

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 38 times, 1 visits today)