تلاوت

آیه 4-7 سوره اعلی استاد محمد لیثی

سوره : اعلی

آیه : 4-7

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 1 times, 1 visits today)