تلاوت

آیه 4-7 سوره اعلی استاد محمد لیثی

سوره : اعلی

آیه : 4-7

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 63 times, 1 visits today)