تلاوت

آیه 4-7 سوره اعلی استاد محمد لیثی

سوره : اعلی

آیه : 4-7

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 68 times, 1 visits today)