تلاوت

آیه 78-85 سوره شعرا استاد محمد لیثی

سوره : سعرا

آیه : 78-85

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 43 times, 1 visits today)