تلاوت

آیات ابتدایی سوره نور استاد علی البنا

سوره: نور

آیه: 4-5

استاد: محمود علی البناء

مقام: مرکب خوانی(بیات * صبا)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)