تلاوت

تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی

سوره : تکویر

آیه : تمام سوره

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1,035 times, 1 visits today)