تلاوت

آیه 81-82 سوره یس استاد محمد لیثی

سوره : یس

آیه : 81-82

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 14 times, 1 visits today)