تلاوت

آیه 81-82 سوره یس استاد محمد لیثی

سوره : یس

آیه : 81-82

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 40 times, 1 visits today)