تلاوت

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات

سوره: شعراء

آیه: 83-89

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 47 times, 1 visits today)