تلاوت

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات

سوره: شعراء

آیه: 83-89

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)