تلاوت

آیه 128 سوره توبه و آیه ابتدایی سوره یونس محمود شحات

سوره : توبه – یونس

آیه : (128) – (1)

استاد : محمود شحات

مقام : رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)