تلاوت

آیه 128-129 سوره توبه استاد محمود شحات

سوره: توبه

آیه: 128-129

استاد: محمود شحات

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)