تلاوت

آیه 89-90 سوره انبیاء محمد عمران

سوره : انبیاء

آیه: 89-90

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 77 times, 1 visits today)