تلاوت

تلاوت فوق العاده سوره اعلی توسط استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(ترکیب صبا و عجم * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)