تلاوت

آیه 47-48 سوره احزاب استاد محمود شحات

سوره: احزاب

آیه: 47-48

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 33 times, 1 visits today)