تلاوت

تلاوت زیبا سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: قریش

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 23 times, 1 visits today)