تلاوت

تلاوت سورناک سوره شمس استاد محمود شحات

سوره : شمس

آیه: تمام سوره

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 45 times, 1 visits today)