تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد استاد محمود شحات

سوره: حمد

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 21 times, 1 visits today)