تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد استاد محمود شحات

سوره: حمد

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 40 times, 1 visits today)