تلاوت

آیه 1-2 سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: قریش

آیه: 1-2

استاد: محمود شحات

مقام: ترکیب عجم – صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 21 times, 1 visits today)