تلاوت

آیه 1-2 سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: قریش

آیه: 1-2

استاد: محمود شحات

مقام: ترکیب عجم – صبا

آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
(Visited 3 times, 1 visits today)