تلاوت

آیه 17-18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق محمود شحات

سوره: حجرات – ق

آیه: (17-18) – (1)

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)