تلاوت

آیه 17-18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق محمود شحات

سوره: حجرات – ق

آیه: (17-18) – (1)

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 26 times, 1 visits today)