تلاوت

آیه 89-91 سوره انبیا استاد محمود شحات

سوره: انبیاء

آیه: 89-91

استاد: محمود شحات

مقام:مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 75 times, 1 visits today)