تلاوت

آیه 89-91 سوره انبیا استاد محمود شحات

سوره: انبیاء

آیه: 89-91

استاد: محمود شحات

مقام:مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)