تلاوت

آیه 37 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : ابراهیم

آیه : 33-34

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 67 times, 1 visits today)