تلاوت

آیه 1-2 سوره قریش استاد محمود شحات

سوره : قریش

آیه : 1-2

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 27 times, 1 visits today)