تلاوت

آیه 15 سوره محمد استاد محمود شحات

سوره : محمد

آیه : 15

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)