تلاوت

آیه 15 سوره محمد استاد محمود شحات

سوره : محمد

آیه : 15

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 32 times, 1 visits today)